Karbon – materiál

Co je karbon

Když hovoříme o karbonu, obvykle máme na mysli kompozity z uhlíkových vláken. Tato vlákna jsou rozložena v matrici z plastu. Uhlíková vlákna jsou průmyslově vyráběná, ze surovin obsahujících uhlík, tepelnými procesy.

Uhlíková vlákna jsou extrémně lehká a mají vysokou pevnost v tahu.

Vývoj a výzkum v oblasti uhlíkových vláken jde kupředu. Od roku 2000 se např. zdvojnásobila mezní pevnost v tahu.

Jdeme s dobou a proto společnost Carbonera používá ty nejlepší dostupné materiály. Technologický pokrok a kvalita jsou naší základní filozofií.

Čím je karbon tak speciální

Uhlíková vlákna a produkty z nich vyrobené se vyznačují vynikající pevností, tuhostí a zároveň jsou extrémně lehké. Vynikají zejména v tahovém zatížení.  To vyžaduje důkladné pochopení zatížení a napětí, které musí určitá část odolat.

Optimálním rozložením vláken v požadovaných směrech se šetří materiál i hmotnost výsledného výrobku.

Při používání dbejte doporučených nastavení a nepřepínejte utažení upínacích oblastech.

Technologie výroby

Lídrem na trhu je japonská společnost Toray. Jak je znázorněno na obrázku, vlákna T1000,  mají pevnost v tahu přibližně o 30% vyšší než je pevnost v tahu vláken T700, která se běžně používají v cyklistickém průmyslu. Vlákna T1000 stojí dvakrát tolik.

K faktor určuje počet vláken použitých v jednom prameni.

V poslední době se často používá označení 3K, 2K nebo 1K. 3K znamená 3000 vláken, 2K je 2000 atd. Tyto prameny bývají biaxiálně propleteny, čímž vznikne uhlíková textilie. Rozdíly mezi textiliemi jsou hlavně ve vzhledu.

Označením UD (unidirectional) rozumíme materiál, kde všechna vlákna leží paralelně v jednom směru. UD karbon se liší nejen vzhledem, ale i mechanickými vlastnostmi.

Společnost Carbonera, nejen kvůli kvalitativnímu hledisku, preferuje křížové vrstvení karbonu 3K.

Bezpečnost

Naše výrobky jsou testovány v praxi i ve zkušební laboratoři.

Pro vaši vlastní bezpečnost byste měli po havárii pečlivě zkontrolovat všechny komponenty. Každá havárie může poškodit vnitřní strukturu dílu nebo vláken. V tomto ohledu se uhlíková vlákna neliší od jiných lehkých materiálů, jako jsou hliníkové slitiny.

V případě pochybností nepokračujte v jízdě a vyměňte díl.

Vaše bezpečnost by měla mít nejvyšší prioritu!

Scroll to top